Nabór na głównego księgowego - 2022

Informacja o wynikach naboru na stanowisko główna księgowa

Mosina, 24.06.2022 r.

 

Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej w Mosinie informuje, że w wyniku

przeprowadzonego konkursu na stanowisko główna księgowa w Mosińskiej Bibliotece

Publicznej w Mosinie ul. Dworcowa 4, 62-022 Mosina wyłoniona została

Pani Agnieszka Trybuś-Stark,

która na podstawie analizy dokumentów aplikacyjnych spełniła wymagania niezbędne

określone w dokumentacji konkursowej. Podczas rozmowy kwalifikacyjnej potwierdziła

swoje motywacje i predyzpozycje do pracy oraz udowodniła posiadaną wiedzę 

i umiejętności zawodowe.

 

Dyrektor Mosińskiej Biblioteki Publicznej

Karolina Talarczyk-Wieczorek