logo
logo bip
Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Elektroniczna Skrzynka Podawcza

Doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Mosinie

     

      Zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 14 września 2011 roku w sprawie sporządzania pism w formie dokumentów elektronicznych, doręczania dokumentów elektronicznych i udostępniania formularzy, wzorów i kopii dokumentów elektronicznych (Dz. U. Nr 206 poz. 1216), w Urzędzie Miejskim w Mosinie działa elektroniczna skrzynka podawcza umożliwiająca doręczanie pism w formie dokumentów elektronicznych.

 • Adres skrytki ePUAP: /km1dkc653m/SkrytkaESP

 

Przejdź do ESP Urzędu Miejskiego w Mosinie (Pismo ogólne):

  ESP


Pozostałe usługi elektroniczne realizowane w Urzędzie Miejkim w Mosinie:


UWAGA: Dla pozostałych spraw prosimy wykorzystać formularz pisma ogólnego

Metody dostarczania dokumentów elektronicznych do Urzędu Miejskiego w Mosinie:

1.     Przekazanie dokumentu (poprzez wypełnienie formularza bądź dołączenie podpisanego dokumentu) on-line na stronie ePUAP – sposób rekomendowany umożliwiający złożenie dokumentu przez całą dobę (24h) oraz umożliwiający automatyczne otrzymanie Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

2.      Dostarczenie dokumentów w godzinach pracy urzędu (Pn 9.00 – 17.00; Wt-Pt 7.00 – 15.00) do Biura Obsługi Interesanta mieszczącego się w holu Urzędu Miejskiego w Mosinie, pl. 20 Października 1, na następujących nośnikach danych:

 • pamięć masowa USB obsługiwana i wykrywana przez system Windows,

 • płyta DVD-RW lub CD-RW


Nośniki muszą mieć możliwością zapisu Urzędowego Poświadczenia Odbioru.

Wymagania dla dokumentów elektronicznych dostarczanych do Urzędu Miejskiego w Mosinie:

1. sporządzone w jednym z poniżej wymienionych formatów elektronicznych:

 • DOC, DOCX, RTF, ODT,
 • XML, XLS, XLSX, ODS,
 • TXT,
 • GIF, TIF (TIFF), BMP, JPG (JPEG), PNG, SVG,
 • PDF,
 • ZIP, RAR.

2. opatrzone ważnym, kwalifikowanym podpisem cyfrowym w formacie Xades-Bes lub profilem zaufanym (osoby nieposiadające bezpiecznego podpisu elektronicznego mogą złożyć wniosek o potwierdzenie profilu zaufanego, który należy potwierdzić stawiając się osobiście w punkcie potwierdzania profilu zaufanego np. w Urzędzie Miejskim w Mosinie),

3. wielkość wszystkich załączników dołączonych do jednego formularza (dokumentu elektronicznego) nie może przekroczyć 3,5 MB. W przypadku większych załączników zaleca się skorzystanie z repozytorium "dużych plików" dostępnego na platformie ePUAP.

4. dokumenty lub nośniki zawierające oprogramowanie złośliwe będą automatycznie odrzucane i nie zostaną rozpatrzone.


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/04/2008 10:51:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Piotr Olejniczak (14/11/2008 09:08:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dominik Wiktorowski (08/02/2019 12:46:37)