logo
logo bip
Od 01.03.2015 r. nastąpiły zmiany w przepisach meldunkowych i ustawie o dowodach osobistych

Obowiązują:
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 roku o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r., poz. 657)
 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010 roku o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r., poz. 1464)
 
Główne zmiany to:
 1. nowe formularze zgłoszeniowe i wnioski,
 2. w nowym dowodzie osobistym nie będzie podanego adresu zameldowania, wzrostu, koloru oczu oraz podpisu posiadacza,
 3. do wniosku o dowód należy dołączyć jedną kolorową fotografię (taką jak na paszport), wykonaną nie wcześniej niż 6 miesięcy przed złożeniem wniosku,
 4. możliwość złożenia wniosku o wydanie dowodu osobistego w ogranie dowolnej gminy,
 5. możliwość złożenia wniosku o dowód dla osoby małoletniej przez jednego z rodziców,
 6. dla osób, które ukończyły 65 rok życia brak możliwości wydania dowodu z terminem „nieoznaczony" (dowody wydawane są na okres 5 lat - dla dzieci do 5 roku życia, bądź na okres 10 lat dla pozostałych obywateli),
 7. zmiana adresu zameldowania posiadacza dowodu osobistego po 1 marca 2015 r. nie stanowi podstawy do jego wymiany,
 8. wszystkie dowody osobiste wydane przed dniem 1 marca 2015 roku zachowują ważność w okresie na jaki zostały wydane,
 9. organ gminy dokonując zameldowania na pobyt stały będzie wydawał z urzędu osobie zaświadczenie o zameldowaniu na pobyt stały,
 10. osobom meldującym się na pobyt czasowy zaświadczenie o zameldowaniu będzie wydawane na wniosek, po uiszczeniu opłaty w kwocie 17,00 zł,

Istnieje możliwość sprawdzenia czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru przed wizytą w urzędzie.
Informacje na stronie internetowej podanej poniżej - wystarczy podać numer wniosku.

www.obywatel.gov.pl
NADANIE NUMERU PESEL NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o nadanie numeru PESEL
 
     
Pełnomocnictwo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Pietrzak - Doruch
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/10/2017 21:03:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 10:22:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 21:09:34)

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o udostępnienie danych osobowych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców i Rejestru PESEL

     
Wniosek o udostępnienie danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych
     
Pełnomocnictwo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Pietrzak - Doruch
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/10/2017 20:31:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 10:22:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 21:10:28)

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW,
REJESTRU ZAMIESZKANIA CUDZOZIEMCÓW
ORAZ REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wydanie zaświadczenia z RM, RZC i RDO

     
Wniosek o wydawanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod wskazanym adresem
     
Pełnomocnictwo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Pietrzak - Doruch
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/10/2017 20:06:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 11:15:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 21:12:45)

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW

Karta usługi
  pdf
     
Zgłoszenie pobytu stałego - wniosek
 

     
Zgłoszenie pobytu czasowego - wniosek
 

     
Wniosek o wydawanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy
     
Pełnomocnictwo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Pietrzak - Doruch
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/10/2017 19:40:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 11:15:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 21:16:20)

WYMELDOWANIE W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wymeldowanie w trybie administarcyjnym

     
Pełnomocnictwo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Pietrzak - Doruch
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/10/2017 19:03:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 11:16:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 21:17:29)

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO ORAZ ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RP

Karta usługi
  pdf
     
Zgłoszenie wymeldowanie z pobytu stałego
 

     
Zgłoszenie wymeldowanie z pobytu czasowego
 

     
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
 
     
Pełnomocnictwo
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Pietrzak - Doruch
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/10/2017 17:02:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 11:15:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 21:19:00)

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

Karta usługi
  pdf
     
Zgłoszenie pobytu stałego
 

     
Zgłoszenie pobytu czasowego
 

     
Wniosek o wydawanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy
     
Pełnomocnictwo
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Pietrzak - Doruch
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/10/2017 16:13:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 11:15:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 21:19:58)

WYDANIE, WYMIANA, UTRATA I UNIEWAŻNIENIE DOWODU OSOBISTEGO

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 

     
Formularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 

 
Przydatne linki:
 
Wymagany
 
  
 
 
   ---

Polecamy sprawdzenie całego zakresu usług
dostępnych przez Internet na stronie:

www.obywatel.gov.pl

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Pietrzak - Doruch
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/10/2017 12:45:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 11:16:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 02:24:57)