logo
logo bip
Przepisy obowiązujące na dzień 01.01.2018 r.:
 • Ustawa z dnia 24 września 2010 r. o ewidencji ludności (Dz. U. z 2017 r. poz. 657 z późn. zm.);
 • Rozporządzenie Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z dnia 13 grudnia 2017 r. w sprawie określenia wzorów i sposobu wypełniania formularzy stosowanych przy wykonywaniu obowiązku meldunkowego (Dz. U. z 2017 r., poz. 2411)

  Więcej informacji na stronie internetowej www.obywatel.gov.pl w zakładce Meldunek: https://obywatel.gov.pl/meldunek

 • Ustawa z dnia 6 sierpnia 2010r. o dowodach osobistych (Dz. U. z 2017 r. poz. 14644 z późn. zm.)
 
Osoby korzystające z Internetu na stronie www.obywatel.gov.pl mają możliwość sprawdzenia w domu czy dowód osobisty jest gotowy do odbioru. Wystarczy w odpowiedniej rubryce wpisać numer wniosku, który Państwo otrzymaliście w Urzędzie podczas składania wniosku o wydanie dowodu osobistego. Usługa jest bezpłatna.NADANIE NUMERU PESEL NA PODSTAWIE ODRĘBNYCH PRZEPISÓW

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o nadanie numeru PESEL
 
     
Pełnomocnictwo
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Pietrzak - Doruch
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/10/2017 21:03:06)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 10:22:47)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 23:42:30)

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o udostępnienie danych osobowych z Rejestru Mieszkańców, Rejestru Zamieszkania Cudzoziemców i Rejestru PESEL

     
Wniosek o udostępnienie danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych
     
Pełnomocnictwo
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Pietrzak - Doruch
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/10/2017 20:31:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 10:22:55)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 23:41:11)

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
ORAZ REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wydanie zaświadczenia z RM i RDO

     
Wniosek o wydawanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod wskazanym adresem
     
Pełnomocnictwo
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Pietrzak - Doruch
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/10/2017 20:06:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 11:15:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (13/02/2018 11:24:34)

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW

Karta usługi
  pdf
     
Zgłoszenie pobytu stałego - wniosek
 

     
Zgłoszenie pobytu czasowego - wniosek
 

     
Wniosek o wydawanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy
     
Pełnomocnictwo
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Pietrzak - Doruch
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/10/2017 19:40:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 11:15:37)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/01/2018 21:46:45)

WYMELDOWANIE W TRYBIE ADMINISTRACYJNYM

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wymeldowanie w trybie administarcyjnym

     
Pełnomocnictwo
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Pietrzak - Doruch
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/10/2017 19:03:05)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 11:16:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/01/2018 23:35:21)

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO I CZASOWEGO ORAZ ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RP

Karta usługi
  pdf
     
Zgłoszenie wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
 

     
Zgłoszenie wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
 

     
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
 
     
Pełnomocnictwo
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Pietrzak - Doruch
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/10/2017 17:02:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 11:15:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/01/2018 21:57:25)

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

Karta usługi
  pdf
     
Zgłoszenie pobytu stałego
 

     
Zgłoszenie pobytu czasowego
 

     
Wniosek o wydawanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy
     
Pełnomocnictwo
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Pietrzak - Doruch
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/10/2017 16:13:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 11:15:44)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (19/01/2018 22:00:06)

WYDANIE, WYMIANA, UTRATA I UNIEWAŻNIENIE DOWODU OSOBISTEGO

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wydanie dowodu osobistego
 

     
Formularz zgloszenia utraty lub uszkodzenia dowodu osobistego
 

 
Przydatne linki:
 
Wymagany
 
  
 
 
   ---

Polecamy sprawdzenie całego zakresu usług
dostępnych przez Internet na stronie:

www.obywatel.gov.pl

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Małgorzata Pietrzak - Doruch
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (28/10/2017 12:45:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 11:16:00)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 02:24:57)