logo
logo bip

OBOWIĄZEK MELDUNKOWY CUDZOZIEMCÓW

Karta usługi
   pdf
     
Zgłoszenie pobytu stałego - wniosek
 

     
Zgłoszenie pobytu czasowego - wniosek
 

     
Wniosek o wydawanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy
     
Pełnomocnictwo