logo
logo bip

UDOSTĘPNIANIE DANYCH OSOBOWYCH

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o udostępnienie danych osobowych z Rejestru Mieszkańców i Rejestru PESEL

     
Wniosek o udostępnienie danych osobowych z Rejestru Dowodów Osobistych
     
Pełnomocnictwo