logo
logo bip

WYDAWANIE ZAŚWIADCZEŃ Z REJESTRU MIESZKAŃCÓW
ORAZ REJESTRU DOWODÓW OSOBISTYCH

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o wydanie zaświadczenia z RM i RDO

     
Wniosek o wydawanie zaświadczenia o braku osób zameldowanych pod wskazanym adresem
     
Pełnomocnictwo