logo
logo bip

WYMELDOWANIE Z POBYTU STAŁEGO LUB CZASOWEGO ORAZ ZGŁOSZENIE WYJAZDU POZA GRANICE RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Karta usługi
   pdf
     
Zgłoszenie wymeldowanie z miejsca pobytu stałego
 

     
Zgłoszenie wymeldowanie z miejsca pobytu czasowego
 

     
Zgłoszenie wyjazdu poza granice RP
 
     
Pełnomocnictwo