logo
logo bip

ZAMELDOWANIE NA POBYT STAŁY LUB CZASOWY

Karta usługi
   pdf
     
Zgłoszenie pobytu stałego
 

     
Zgłoszenie pobytu czasowego
 

     
Wniosek o wydawanie zaświadczenia o zameldowaniu na pobyt czasowy
     
Pełnomocnictwo