logo
logo bip

Przekształcenie prawa użytkowania wieczystego gruntów zabudowanych na cele mieszkaniowe w prawo własności tych gruntów


Karta informacyjna: karta.pdf

Wniosek o udzielenie bonifikaty: wniosek.pdf

Wniosek o wydanie zaświadczenia: wniosek.pdf
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Rozalia Skrzypczak
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sternal (14/12/2018 12:47:10)
 • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (14/12/2018 13:10:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sternal (04/02/2019 10:47:18)

NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA RZECZ GMINY

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sternal
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 14:46:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 11:18:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 21:25:02)

WYKONYWANIE PRAWA PIERWOKUPU

Karta usługi
  pdf
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sternal
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 15:14:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 11:18:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 21:28:22)

WYKUP NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ GMINY NA WNIOSEK STRONY

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wykup nieruchomości


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sternal
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 15:16:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 11:18:31)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 21:28:43)

NAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEROLNYCH – PRZEDŁUŻENIE UMOWY

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o przedłużenie umowy


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Pawlicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/10/2017 22:38:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 11:18:24)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 21:23:52)

NAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEROLNYCH – REZYGNACJA Z UMOWY

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek w sprawie rezygnacji z umowy


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Pawlicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/10/2017 23:56:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 11:18:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 21:24:41)

PRZYDZIAŁ LOKALU SOCJALNEGO – KOMUNALNEGO

Karta usługi
   
     
Wniosek o przydział lokalu socjalnego - komunalnego


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Pawlicka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 00:17:16)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 11:19:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 21:27:30)

DZIERŻAWA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o dzierżawę nieruchomości rolnej na czas określony


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sternal
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 00:14:49)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 11:18:39)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 21:22:39)

ROZGRANICZENIE NIERUCHOMOŚCI

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o rozgraniczenie nieruchomości


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sternal
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 15:09:32)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 11:18:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 21:27:59)

PODZIAŁ NIERUCHOMOŚCI

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o podział nieruchomości


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sternal
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 14:55:26)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 11:19:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 21:25:30)

NADANIE NUMERU PORZĄDKOWEGO NIERUCHOMOŚCI

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o zaświadczenie o nadaniu numeru porządkowego nieruchomości


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Piotr Sternal
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 14:49:59)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 11:18:54)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 21:23:08)