logo
logo bip

NIEODPŁATNE PRZEJĘCIE NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NA RZECZ GMINY

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o nieodpłatne przejęcie nieruchomości gruntowej na rzecz gminy