logo
logo bip

PRZEKSZTAŁCENIE PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO W PRAWO WŁASNOŚCI

Karta usługi
   pdf
     
     
     
Wniosek o udzielenie bonifikaty od opłaty z tytułu przekształcenia prawa własności