logo
logo bip

WYKUP NIERUCHOMOŚCI NA RZECZ GMINY NA WNIOSEK STRONY

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o wykup nieruchomości