logo
logo bip

UDZIELENIE ZEZWOLENIA NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE OPRÓŻNIANIA ZBIORNIKÓW BEZODPŁYWOWYCH I TRANSPORTU NIECZYSTOŚCI CIEKŁYCH

Karta usługi
 
   
 
Wniosek o udzielenie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie opróżniania zbiorników bezodpływowych i transportu nieczystości ciekłych

     
Zestawienie przedsiębiorców, którzy uzyskali zezwolenia na opróżnianie zbiorników bezodpływowych i transport nieczystości ciekłych 2009 r. - 2019 r.