logo
logo bip

ZBIÓRKA ZUŻYTYCH BATERII I AKUMULATORÓW

POMYŚL O ŚRODOWISKU - ODDAJ ZUŻYTE BATERIE I AKUMULATORY 

Zużyte baterie i akumulatory zaliczane są do odpadów niebezpiecznych, dlatego należy pamiętać o ich oddzieleniu od "zwykłych śmieci" poprzez segregację u źródła, czyli bezpośrednio w domu.

Zebrane w  ten sposób baterie i akumulatory należy przekazać bezpośrednio do miejsc odbioru i punktów selektywnego zbierania odpadów, w tym np. do PSZKO, zlokalizowanego na terenie Gminy Mosina, przy ul. Sowinieckiej 6G, 62-050 Mosina (e-mail: wywozy@pukmosina.pl, tel. 618132-321 w. 41 lub 697-888-420).

Poniżej udostępniamy link do strony Urzędu Marszałkowskiego Województwa Wielkopolskiego, pod którym dostępny jest wykaz miejsc odbioru zużytych baterii i akumulatorów:

 

Powyższe działania mają na celu wyeliminowanie zużytych baterii przenośnych ze strumienia odpadów komunalnych, trafiających na lokalne wysypiska.

W skład baterii wchodzą szkodliwe dla środowiska naturalnego związki: rtęci, kadmu i ołowiu, które zaliczane są do tzw. metali śmierci, powodujących u człowieka wiele chorób, w tym również chorób nowotworowych.

Należy pamiętać, że baterie które bezmyślnie wyrzucamy do śmietnika wydzielają toksyczne związki trafiające bezpośrednio do gleby (proces degradacji, składowanie), a w następstwie przenikają do wód gruntowych.