logo
logo bip

WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PRAWIE DO GŁOSOWANIA

     
Wydanie zaświadczenia o prawie do głosowania


     
Upoważnienie do odbioru zaświadczenia o prawie do głosowania