logo
logo bip

PROWADZENIE HODOWLI LUB UTRZYMYWANIE PSA RAS AGRESYWNYCH

Karta usługi
  pdf
     
Zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa ras agresywnych - informacja
 

     
Wniosek o wydanie zezwolenie na prowadzenie hodowli lub utrzymywanie psa ras agresywnych

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/10/2017 01:43:20)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:02:29)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 21:45:45)

ZEZWOLENIE NA PROWADZENIE DZIAŁALNOŚCI W ZAKRESIE: OCHRONY PRZED BEZDOMNYMI ZWIERZĘTAMI, PROWADZENIA SCHRONISK DLA BEZDOMNYCH ZWIERZĄT, GRZEBOWISK I SPALARNI ZWŁOK ZWIERZĘCYCH I ICH CZĘŚCI

Karta usługi
  pdf
   
 
Wniosek o wydanie zezwolenia na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami

     
Wykaz podmiotów wpisanych do ewidencji zezwoleń na prowadzenie działalności w zakresie ochrony przed bezdomnymi zwierzętami
 
     
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 16:15:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (14/11/2017 01:33:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (14/11/2017 01:41:01)

OPINIOWANIE ROCZNYCH PLANÓW ŁOWIECKICH

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wydanie opinii do rocznego planu łowieckiego

     
Wniosek o wydanie opinii do zmiany rocznego planu łowieckiego

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 17:17:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:02:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 17:23:20)

ZGŁOSZENIE EKSPLOATACJI INSTALACJI WYTWARZAJĄCEJ POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

Karta usługi
  pdf
   
 
Wniosek o przyjęcie zgłoszenia instalacji wytwarzającej pola elektromagnetyczne

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 17:29:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:02:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 17:33:10)

PRZYDOMOWE OCZYSZCZALNIE ŚCIEKÓW

Przydomowe oczyszczalnie ścieków - o czym należy wiedzieć przed przystąpieniem do budowy
  pdf
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 19:56:25)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:01:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 21:46:48)

SZACOWANIE SZKÓD W GOSPODARSTWIE ROLNYM W WYNIKU NIEKORZYSTNEGO ZJAWISKA ATMOSFERYCZNEGO W 2019 r.

Karta usługi
 
   
 
Wniosek o szacowanie szkód w gospodarstwie rolnym w wyniku niekorzystnego zjawiska atmosferycznego w 2019 r.


     
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Krystyna Panek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 17:34:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:01:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/04/2019 14:14:04)

DECYZJA O ŚRODOWISKOWYCH UWARUNKOWANIACH NA REALIZACJĘ PRZEDSIĘWZIĘCIA

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

     
Karta informacyjna - Załącznik do wniosku o wydanie decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach na realizację przedsięwzięcia

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Martyna Tonińska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 16:24:28)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:01:51)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (04/05/2018 13:19:52)

USUWANIE DRZEW LUB KRZEWÓW

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o usunięcie drzewa lub krzewu

     
Załącznik nr 1 - Oświadczenie o posiadaniu prawa własności do urządzeń


     
Załącznik nr 2 - Oświadczenie o poinformowaniu mieszkańców o zamiarze złożenia wniosku
     
Załącznik nr 3 - Oświadczenie o posiadaniu tytułu prawnego do władania nieruchomością
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 18:30:35)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:01:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 19:13:24)

ZGŁOSZENIE ZAMIARU USUNIĘCIA DRZEWA Z NIERUCHOMOŚCI STANOWIĄCEJ WŁASNOŚĆ OSOBY FIZYCZNEJ

Karta usługi
  pdf
     
Zgłoszenie zamiaru usunięcia drzewa

     
Wniosek o wydanie zaświadczenia o braku podstaw do wniesienia sprzeciwu do zgłoszenia zamiaru usunięcia drzewa


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Dominika Grząślewicz-Gabler
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 19:24:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:01:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 19:55:19)