logo
logo bip

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW NAUKI ZAWODU MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników


     
Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis


     
Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis
     
Oświadczenie o rodzaju działalności dla rolników
     
Formularz de minimis dla rolników
     
Formularz de minimis dla pracodawców
     
Formularz de minimis dla pozostałych
     
Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Wojnowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 16:05:55)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:04:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (03/09/2019 21:50:54)

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - DZIENNY OPIEKUN

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wpis do wykazu dziennych opiekunów


     
Wniosek o wykreślenie z wykazu dziennych opiekunów


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Wojnowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 16:31:41)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:04:10)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 21:53:14)

OPIEKA NAD DZIEĆMI DO LAT 3 - ŻŁOBKI I KLUBY DZIECIĘCE

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wpis do rejestru żłobków i klubów dziecięcych


     
Oświadczenie o niekaralności


     
Oświadczenie o numerze NIP i REGON
     
Oświadczenie o warunkach lokalowych
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Wojnowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 16:38:11)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:04:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 21:54:30)

ZASIŁEK SZKOLNY O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o przyznanie zasiłku szkolnego


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Wojnowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 17:00:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:04:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (30/08/2019 21:19:55)

STYPENDIUM SZKOLNE O CHARAKTERZE SOCJALNYM

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o przyznanie stypendium szkolnego


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Anna Wojnowska
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 16:55:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:03:56)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (30/08/2019 21:14:53)