logo
logo bip

DOFINANSOWANIE PRACODAWCOM KOSZTÓW NAUKI ZAWODU MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o dofinansowanie pracodawcom kosztów kształcenia młodocianych pracowników


     
Oświadczenie o niekorzystaniu z pomocy de minimis


     
Oświadczenie o wielkości otrzymanej pomocy de minimis
     
Oświadczenie o rodzaju działalności dla rolników
     
Formularz de minimis dla rolników
     
Formularz de minimis dla pracodawców
     
Formularz de minimis dla pozostałych
     
Zawiadomienie o zawarciu umowy między pracodawcą a młodocianym pracownikiem w sprawie przygotowania zawodowego