logo
logo bip

OPŁATY SKARBOWE

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia w sprawach prowadzonych w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa
  pdf
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michalina Szeliga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 23:48:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:11:27)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 22:00:59)

INFORMACJA O KIERUNKU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIAŁKI W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANI PRZESTRZENNEGO GMINY

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wydanie informacji (zaświadczenia) o kierunku zagospodarowania przestrzennego działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminyOsoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michalina Szeliga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/10/2017 01:44:03)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:11:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:45:17)

INFORMACJA (ZAŚWIADCZENIE) O UJĘCIU W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wydanie informacji (zaświadczenia) o ujęciu w gminnej ewidencji zabytków


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michalina Szeliga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:50:29)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:58:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:54:01)

INFORMACJA (ZAŚWIADCZENIE) O UJĘCIU W REJESTRZE DECYZJI O USTALENIU WARUNKÓW ZABUDOWY LUB REJESTRZE DECYZJI O USTALENIU LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wydanie informacji (zaświadczenia) o ujęciu w rejestrze decyzji o ustaleniu warunków zabudowy lub rejestrze decyzji o ustaleniu lokalizacji inwestycji celu publicznego


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michalina Szeliga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:59:21)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 13:24:07)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 13:24:07)

INFORMACJA (ZAŚWIADCZENIE) O POŁOŻENIU DZIAŁKI NA OBSZARZE ZDEGRADOWANYM, OBSZARZE REWITALIZACJI LUB W SPECJALNEJ STREFIE REWITALIZACJI - KARTA

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wydanie informacji (zaświadczenia) o położeniu działki na obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacjiOsoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michalina Szeliga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 20:12:01)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:11:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 20:20:29)

PRZENIESIENIE DECYZJI O WARUNKACH ZABUDOWY NA RZECZ INNEGO PODMIOTU

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o przeniesienie decyzji o warunkach zabudowy na rzecz innego podmiotuOsoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michalina Szeliga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 20:24:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:11:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 21:02:03)

USTALENIE LOKALIZACJI INWESTYCJI CELU PUBLICZNEGO

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o ustalenie lokalizacji inwestycji celu publicznegoOsoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michalina Szeliga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 21:26:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:11:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 23:40:28)

WYDANIE WYPISU I WYRYSU Z MPZP

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wydanie wypisu i wyrysu z MPZPOsoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michalina Szeliga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 23:44:31)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:11:04)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 23:47:17)

INFORMACJA (ZAŚWIADCZENIE) O PRZEZNACZENIU DZIAŁKI W MPZP

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wydanie informacji (zaświadczenia) o przeznaczeniu działki w MPZPOsoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michalina Szeliga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 20:14:36)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:11:42)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 20:23:29)

USTALENIE WARUNKÓW ZABUDOWY

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o ustalenie warunków zabudowyOsoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Michalina Szeliga
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 23:41:08)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:10:57)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (31/10/2017 23:43:57)