logo
logo bip

INFORMACJA O KIERUNKU ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO DZIAŁKI W STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANI PRZESTRZENNEGO GMINY

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o wydanie informacji (zaświadczenia) o kierunku zagospodarowania przestrzennego działki w studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy