logo
logo bip

INFORMACJA (ZAŚWIADCZENIE) O POŁOŻENIU DZIAŁKI NA OBSZARZE ZDEGRADOWANYM, OBSZARZE REWITALIZACJI LUB W SPECJALNEJ STREFIE REWITALIZACJI - KARTA

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o wydanie informacji (zaświadczenia) o położeniu działki na obszarze zdegradowanym, obszarze rewitalizacji lub w specjalnej strefie rewitalizacji