logo
logo bip

INFORMACJA (ZAŚWIADCZENIE) O UJĘCIU W GMINNEJ EWIDENCJI ZABYTKÓW

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o wydanie informacji (zaświadczenia) o ujęciu w gminnej ewidencji zabytków