logo
logo bip

OPŁATY SKARBOWE

Wykaz przedmiotów opłaty skarbowej, stawki oraz zwolnienia w sprawach prowadzonych w Referacie Planowania Przestrzennego i Budownictwa
   pdf