logo
logo bip

WNIOSKI i ZAŚWIADCZENIA - pliki do pobrania

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O NIEZALEGANIU

 pdf
     


WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O WIELKOŚCI GOSPODARSTWA ROLNEGO

 pdf
     

WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O FIGUROWANIU W EWIDENCJI PODATNIKÓW

 pdf
     


WNIOSEK O WYDANIE ZAŚWIADCZENIA O PODLEGANIU UBEZPIECZENIU SPOŁECZNEMU ROLNIKÓW

 pdf
     


WNIOSEK O ULGĘ W PODATKU ROLNYM

 pdf
     


PROTOKÓŁ O STANIE MAJĄTKOWYM załącznik do wniosku o ulgę w podatku rolnym

 pdf
     
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Smelkowska-Kaczmarek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dominik Wiktorowski (05/08/2019 08:29:56)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (05/08/2019 08:58:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dominik Wiktorowski (05/08/2019 09:00:53)

ZWROT PODATKU AKCYZOWEGO

Minister Rolnictwa i Rozwoju Wsi informuje:

Każdy rolnik, który chce odzyskać część pieniędzy wydanych na olej napędowy używany do produkcji rolnej powinien zbierać faktury VAT
 • w terminie od 1 lutego 2019 r. do 28 lutego 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 sierpnia 2018 r. do 31 stycznia 2019 r.,
 • w terminie od 1 sierpnia 2019 r. do 2 września 2019 r. należy złożyć odpowiedni wniosek do wójta, burmistrza lub prezydenta miasta, w zależności od miejsca położenia gruntów rolnych wraz z fakturami VAT (lub ich kopiami) stanowiącymi dowód zakupu oleju napędowego w okresie od 1 lutego 2019 r. do 31 lipca 2019 r. w ramach limitu zwrotu podatku określonego na 2019 r
Limit zwrotu podatku akcyzowego w 2019 r. wynosi:

100,00 zł * ilość ha użytków rolnych


oraz


30,00 zł * średnia roczna liczba dużych jednostek przeliczeniowych bydła


Pieniądze wypłacane będą w terminach:
 • 1 - 30 kwietnia 2019 r.
  w przypadku złożenia wniosku w pierwszym terminie

 • 1 - 31 października 2019 r.
  w przypadku złożenia wniosku w drugim terminie
gotówką w kasie urzędu gminy lub miasta, albo przelewem na rachunek bankowy podany we wniosku.
Wniosek o zwrot podatku akcyzowego zawartego w cenie oleju napędowego wykorzystywanego do produkcji rolnej
  pdf
     
Szczegółowe informacje dostępne są na stronie Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju Wsi
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Smelkowska-Kaczmarczyk
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (30/01/2019 15:34:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (30/01/2019 15:41:26)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (10/09/2019 20:20:47)

DEKLARACJA NA PODATEK OD ŚRODKÓW TRANSPORTOWYCH

Deklaracja na podatek od środków transportu - DT-1
  pdf
     
Deklaracja na podatek od środków transportu - Załącznik DT-1/A   pdf
     
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Joanna Jarecka
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (15/02/2018 10:00:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (15/02/2018 10:07:34)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (10/09/2019 20:17:56)

Od 1 lipca 2019 r. obowiązują jednolite wzory deklaracji i informacji na podatki lokalne: podatek od nieruchomości, podatek rolny i podatek leśny:

https://www.podatki.gov.pl/podatki-i-oplaty-lokalne/formularze/#ZDN-1

 

Informacje i deklaracje, które powinny zostać złożone do końca czerwca 2019 r. oraz korekty deklaracji i informacji złożonych od tej daty należy składać z wykorzystaniem dotychczasowych formularzy, których wzory zostały określone uchwałą rady gminy.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Monika Smelkowska-Kaczmarek
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Dominik Wiktorowski (05/08/2019 08:18:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Dominik Wiktorowski (05/08/2019 08:18:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Dominik Wiktorowski (05/08/2019 10:24:08)