logo
logo bip

ZMIANA IMIENIA DZIECKA (W CIĄGU 6 MIESIĘCY OD DATY SPORZĄDZENIA AKTU URODZENIA)

Karta usługi
  pdf
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marzena Obst
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 20:17:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:28:11)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 20:24:27)

ZGŁOSZENIE ZGONU

Karta usługi
  pdf
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marzena Obst
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 20:15:12)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:27:49)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 20:16:13)

ZMIANA IMIENIA, NAZWISKA NOSZONEGO LUB RODOWEGO

Karta usługi
  pdf
     
Zmiana imienia, nazwiska noszonego lub rodowego
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marzena Obst
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 22:57:46)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:27:17)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 22:12:03)

ZGŁOSZENIE URODZENIA DZIECKA

Karta usługi
  pdf
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marzena Obst
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 20:09:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:27:41)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 20:11:15)

ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO (ŚLUB CYWILNY)

Karta usługi
  pdf
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marzena Obst
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 20:07:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:27:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 20:09:09)

ZAŚWIADCZENIE O ZDOLNOŚCI PRAWNEJ DO ZAWARCIE ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO ZA GRANICĄ

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wydanie zaświadczenia o zdolności prawnej do zawarcia małżeństwa za granicą


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marzena Obst
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 20:03:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:27:01)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 22:10:56)

ZAŚWIADCZENIE O STANIE CYWILNYM

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym - wniosek papierowy
 

     
Wniosek o wydanie zaświadczenia o stanie cywilnym - wniosek elektroniczny
 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marzena Obst
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 19:57:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:27:09)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 22:10:38)

WPISYWANIE DO KSIĄG KRAJOWYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONYCH ZA GRANICĄ

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji treści aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu, zarejestrowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marzena Obst
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 19:53:13)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:27:25)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 22:10:12)

UZUPEŁNIENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o uzupełnienie aktu stanu cywilnego


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marzena Obst
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 19:49:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:29:03)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 22:09:44)

UZNANIE OJCOSTWA

Karta usługi
  pdf
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marzena Obst
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 19:47:42)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:27:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 19:48:34)

STWIERDZENIE BRAKU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Karta usługi
  pdf
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marzena Obst
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 19:45:09)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:26:52)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 19:47:05)

SPROSTOWANIE DANYCH W AKCIE STANU CYWILNEGO

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o sprostowanie danych w akcie stanu cywilnego


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marzena Obst
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 19:41:27)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:26:36)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 22:08:59)

POWRÓT DO NAZWISKA NOSZONEGO PRZED ZAWARCIEM ZWIĄZKU MAŁŻEŃSKIEGO

Karta usługi
  pdf
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marzena Obst
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 19:39:40)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:26:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 19:40:55)

NADANIE DZIECKU NAZWISKA MĘŻA MATKI

Karta usługi
  pdf
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marzena Obst
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 19:35:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:26:21)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 19:39:08)

ODTWORZENIE AKTU STANU CYWILNEGO

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o odtworzenie aktu stanu cywilnego


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marzena Obst
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 19:31:47)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:26:16)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 22:08:16)

ODPISY SKRÓCONE, ZUPEŁNE I WIELOJĘZYCZNE Z AKTÓW STANU CYWILNEGO

Karta usługi
  pdf
     
Wniosek o odpis z aktu stanu cywilnego


     
Pełnomocnictwo


Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Marzena Obst
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (29/10/2017 17:04:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (02/11/2017 12:26:12)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (01/11/2017 22:07:51)