logo
logo bip

STWIERDZENIE BRAKU OKOLICZNOŚCI WYŁĄCZAJĄCYCH ZAWARCIE MAŁŻEŃSTWA

Karta usługi
   pdf