logo
logo bip

WPISYWANIE DO KSIĄG KRAJOWYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO SPORZĄDZONYCH ZA GRANICĄ

Karta usługi
   pdf
     
Wniosek o przeniesienie do rejestru stanu cywilnego w drodze transkrypcji treści aktu urodzenia, małżeństwa, zgonu, zarejestrowanego poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej