logo
logo bip
Gimnazja
Na mocy Uchwały Nr XLVII/525/17 Rady Miejskiej w Mosinie w sprawie dostosowania sieci szkół podstawowych i gimnazjów do nowego ustroju szkolnego, oddziały gimnazjalne Gimnazjum nr 1 w Mosinie oraz Gimnazjum w Pecnej zostały włączone do odpowiednio Szkoły Podstawowej nr 1 w Mosinie i Szkoły Podstawowej w Pecnej. Oddziały gimnazjalne w zespole szkół stały się oddziałami gimnazjalnymi w szkole podstawowej.