logo
logo bip
Regulaminy, zarządzenia
Zarządzenie Nr 24/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury w sprawie wprowadzenia aneksu Nr 2 do Załącznika Nr 1 do Regulaminu wynajmu pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia oraz realizacji usług przez Mosiński Ośrodek Kultury dotyczącego wykazu opłat.

Załącznik do Zarządzenia Nr 24/2018 z dnia 27 grudnia 2018 r. dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury
Aneks Nr 2 do załącznika Nr 1 do Regulaminu wynajmu pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia oraz realizacji usług przez Mosiński Ośrodek Kultury. WYKAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ, SPRZĘTU, WYPOSAŻENIA  ORAZ ZA REALIZACJĘ USŁUG PRZEZ MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY

Zarządzenie Nr 13/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r. Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury w sprawie ustalenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka
Zarządzenie nr 13 / 2018
 
Regulamin Organizacyjny MOK wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 13/2018 z dnia 21 czerwca 2018 r., w sprawie nadania Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka
Regulamin organizacyjny mok   
 
Zakładowy Regulamin Wynagradzania Pracowników MOK wprowadzony zarządzeniem dyrektora nr 12/2012 z dnia 9 października 2012 r., w sprawie zmiany Zakładowego Regulaminu Wynagradzania Mosińskiego Ośrodka Kultury
Zakladowy Regulamin Wynagradzania Pracownikow MOK.pdf

Regulamin korzystania z obiektów MOK wprowadzony zarzadzeniem dyrektora nr 6/2007 r., z dnia 2 lutego 2007 r., w sprawie nadania Regulaminu korzystania z obiektów MOK
Zarzadzenie nr 6_2007
 
Zarządzenie Nr 19/2011 z dnia 30 grudnia 2011r. Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury w sprawie częściowej zmiany treści Regulaminu korzystania z obiektów, wyposażenia oraz usługi świadczone przez Mosiński Ośrodek Kultury
Zarządzenie nr 19 2011
 
Regulamin korzystania z obiektów, wyposażenia oraz usługi świadczone przez Mosiński Ośrodek Kultury
Załącznik do Zarządzenia nr 19 2011  
 
Tabela opłat za korzystanie z pomieszczeń, wyposażenia oraz usługi świadczone przez MOK - wprowadzona zarządzeniam dyrektora nr 4/2007 z dnia 31 stycznia 2007 r., w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z pomieszczeń, wyposażenia oraz usługi świadczone przez MOK            
Zarzadzenie nr 4_2007
Zalacznik do Zarzadzenia nr 4_2007
 
WYKAZ OPŁAT ZA KORZYSTANIE Z POMIESZCZEŃ, WYPOSAŻENIA  ORAZ ZA USŁUGI ŚWIADCZONE PRZEZ MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY
Załącznik do Zarządzenia nr 17/2011
 
Zarządzenie Nr 10/2015 z dnia 26 czerwca 2015 r. Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury w sprawie wprowadzenia Regulaminu wynajmu pomieszczeń, sprzętu i wyposażenia oraz realizacji usług przez Mosiński Ośrodek Kultury
Zarządzenie nr 10/2015
 
REGULAMIN WYNAJMU POMIESZCZEŃ, SPRZĘTU I WYPOSAŻENIA ORAZ REALIZACJI USŁUG PRZEZ MOSIŃSKI OŚRODEK KULTURY
Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 10/2015
 
Wykaz opłat za korzystanie z pomieszczeń, sprzętu, wyposażenia oraz za realizację usług przez Mosiński Ośrodek Kultury
Załącznik nr 1 do Regulaminu wynajmu
 
Umowa wynajmu - wzór
 Załącznik nr 2 do Regulaminu wynajmu
 
Protokół przekazania i zwrotu sprzętu
Załącznik nr 3 do Regulaminu wynajmu
 
Zarządzenie Nr 8/2017 z dnia 18 czerwca 2017 r., Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury w sprawie organizacji Jarmarku okolicznościowego - Szeroko na Wąskiej 2017
Zarządzenie Nr 8
Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 8/2017
Załącznik nr 2 do Zarządzenia nr 8/2017

Zarządzenie Nr 9/2017 z dnia  10 sierpnia  2017 r.
  Dyrektora Mosińskiego Ośrodka Kultury w sprawie materiałów promocyjnych dotyczących Gminy Mosina sprzedawanych przez Mosiński Ośrodek Kultury na podstawie umowy z Gminą Mosina.
Załącznik do zarządzenia nr 9/2017
Zarządzenie Nr 12/2017
Załącznik do zarządzenia nr 12/2017

Regulamin Kontroli Wewnętrznej MOK wprowadzony zarzadzeniem dyrektora nr 23/2006 z 30 października 2006 r.
Instrukcja Procedur Kontroli Wewnętrznej wprowadzona zarządzeniem dyrektora nr 23/2006 z dnia 30 października 2006 r.
Zarządzenie w sprawie organizacji i komunikacji w MOK nr 19/2010 z dnia 30 grudnia 2010 r. - pobierz
Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu imprez odpłatnych w MOK nr 14/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. - pobierz
 

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Instrukcji ewidencji, rozliczania i kontroli druków ścisłego zarachowania nr 15/2012 z dnia 29 listopada 2012 r. - pobierz

Zarządzenie w sprawie wprowadzenia Regulaminu udzielania zamówień publicznych o wartości szacunkowej nieprzekraczającej 30 000 euro - pobierz

Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Alicja Adamska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (19/04/2004 11:12:38)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (18/03/2009 13:58:03)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Alicja Adamska (02/01/2019 14:33:11)