logo
logo bip
Podstawy prawne działania

 Podstawy prawne działania:

  • Ustawa z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.U. z 2013 r., poz. 594 z późń. zm.)
  • Ustawa z dnia 26 listopada 1998 r. o finansach publicznych (Dz.U. z 2009 r. Nr 157, poz. 1240)
  • Ustawa z dnia 25 października 1991 r. o organizowaniu i prowadzeniu działalności kulturalnej (Dz.U.  z 2012 r., poz. 406)
  • Statut Mosińskiego Ośrodka Kultury - pobierz  
  • Mosiński Ośrodek Kultury wpisany jest do rejestru instytucji kultury prowadzonego przez Gminę Mosina - księga rejestrowa nr 1.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Alicja Adamska
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (19/04/2004 11:02:06)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (11/02/2009 07:52:13)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Alicja Adamska (04/09/2019 11:35:44)