logo
logo bip
Regulaminy, zarządzenia
Zarządzenie nr 5/2018
Kierownika Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie
z dnia 15 czerwca 2018 r.
w sprawie: wprowadzenia Regulaminu wynagradzania
pracowników samorządowych zatrudnionych
w Ośrodku Sportu i Rekreacji w Mosinie

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Waldemar Demuth (26/07/2018 15:19:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (27/07/2018 08:29:22)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (27/07/2018 08:29:22)
ZARZĄDZENIE nr MK.0050.86.2018
Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 18 czerwca 2018 r.
w sprawie ustalenia wysokości opłat za korzystanie z obiektów i urządzeń
stanowiących mienie komunalne Gminy Mosina
będących w administrowaniu Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie.


 
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Agata Wencel - Socha
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Waldemar Demuth (10/08/2015 14:07:17)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (19/08/2015 10:12:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (25/06/2018 20:23:44)
Uchwała Nr LXIX/494/14 Rady Miejskiej w Mosinie z dnia 30 października 2014 r. w sprawie korzystamia z boisk sportowych w Gminie Mosina
- pobierz Uchwała Nr LXIX/494/14
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Waldemar Demuth (10/08/2015 14:01:50)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (19/08/2015 10:11:59)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Waldemar Demuth (10/08/2015 14:05:31)
UCHWAŁA NR LV/390/14 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 30 stycznia 2014 r. w sprawie zasad korzystania z obiektów Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie
- pobierz UCHWAŁA NR LV/390/14
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji:
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Waldemar Demuth (10/08/2015 13:57:43)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (19/08/2015 10:11:53)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Waldemar Demuth (10/08/2015 13:59:35)
Zarządzenie Nr BG.0050.13.2018/WD Burmistrza Gminy Mosina
z dnia 15 stycznia 2018 r. zmieniające zarządzenie Nr BG.00501.632.2014.WD Burmistrza Gminy Mosina z dnia 30 czerwca 2014 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Organizacyjnego Ośrodka Sportu i Rekreacji w Mosinie
- pobierz Zarządzenie Nr BG.0050.13.2018/WD
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Waldemar Demuth
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Waldemar Demuth (10/08/2015 13:28:07)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (19/08/2015 10:11:46)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/06/2018 21:36:58)