logo
logo bip
Administrator Bezpieczeństwa Informacji (ABI)
pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina
Parter (nowa część budynku), pok. nr 15
tel. 618-109-522
abi@mosina.pl
 

Pracownicy Referatu:
 
Bartosz Dmochowski - ABI
 

Zadania Referatu:
 
Do zadań Zespołu Informatyków należy w szczególności:
 1. zapewnianie przestrzegania przepisów o ochronie danych osobowych, w szczególności przez:
  1. sprawdzanie zgodności przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych oraz opracowywanie w tym zakresie sprawozdania dla administratora danych;
  2. nadzór nad opracowaniem i aktualizowaniem dokumentacji wymaganej przez obowiązujące w tym zakresie przepisy prawne oraz przestrzegania zasad w niej określonych,
  3. zapewnianie zapoznania osób upoważnionych do przetwarzania danych osobowych z przepisami o ochronie danych osobowych;
 2. prowadzenie rejestru zbiorów danych przetwarzanych przez administratora danych, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.


Formularze wniosków:

 • n.d.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (10/07/2015 13:56:38)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/07/2015 14:03:20)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (08/11/2017 22:42:16)