logo
logo bip
Biuro Obsługi Interesanta
Biuro Obsługi Interesanta (BOI)
Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina
parter (hol)
tel. 61 8109 505
 

Pracownicy Referatu:
 
Danuta Wojciechowska - Kierownik
Hanna Barcz - Podinspektor
 

Zadania Referatu:
 
Do zadań Biura Obsługi Interesanta należy w szczególności:
 1. Udzielanie informacji, co do sposobów i terminów załatwiania spraw w Urzędzie.
 2. Wydawanie kart usług, druków i formularzy wniosków związanych z załatwianiem spraw w Urzędzie.
 3. Wszechstronna pomoc osobom niepełnosprawnym przy załatwianiu spraw w Urzędzie.
 4. Przyjmowanie i elektroniczne rejestrowanie pism, wniosków i korespondencji przynoszonych osobiście przez interesantów, koordynacja sprawdzenia kompletności wymaganych załączników i przekazywanie według kompetencji.
 5. Wydawanie interesantom dokumentów przygotowanych w poszczególnych referatach.
 6. Prowadzenie rejestru przyjęć interesantów Burmistrza i Jego Zastępcy.
 7. Prowadzenie spraw związanych z załatwieniem skarg i wniosków interesantów, w tym:
  1. prowadzenie rejestru skarg i wniosków;
  2. organizowanie przyjmowania skarg i wniosków;
  3. koordynowanie działań w zakresie załatwiania skarg i wniosków.

 

Formularze wniosków:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (26/09/2015 22:47:39)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/09/2015 22:55:28)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/06/2019 18:58:42)