logo
logo bip

Biuro Obsługi Prawnej (BP)
I piętro (stara część budynku), pok. nr 128
Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina
tel. 61 8109-568


Pracownicy Referatu:
 
Zygmunt Kmieci - Radca Prawny

Elżbieta Napierała - Kęsy


Zadania Referatu:

Radca Prawny wykonuje obsługę prawną Urzędu, a do jego zadań należy w szczególności:

 1. Opiniowanie pod względem formalno-prawnym i redakcyjnym projektów aktów prawnych organów Gminy.
 2. Współuczestniczenie w redagowaniu ważniejszych aktów prawnych.
 3. Udzielanie opinii, porad prawnych i wyjaśnień na potrzeby Rady, Burmistrza, Zastępcy Burmistrza, Sekretarza, Skarbnika, kierowników referatów i pracowników merytorycznych Urzędu w sprawie obowiązującego stanu prawnego.
 4. Uczestniczenie w negocjowaniu warunków umów i porozumień zawieranych przez Gminę.
 5. Sprawdzanie pod względem formalno-prawnym umów i porozumień zawieranych przez Gminę.
 6. Wykonywanie zastępstwa procesowego przed sądami polskimi.
 7. Sprawowanie nadzoru prawnego nad egzekucją należności Gminy.
 8. Współdziałanie w prowadzeniu postępowania egzekucyjnego.
 9. Prowadzenie i udostępnianie do wglądu zbioru przepisów prawnych.
 10. Informowanie Burmistrza, jego Zastępcę, Sekretarza, Skarbnika i kierowników referatów o zmianach w obowiązującym stanie prawnym, uchybieniach w działalności Urzędu w zakresie przestrzegania prawa i skutkach prawnych tych uchybień.

 

Formularze wniosków:

 • n.d.

 

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (06/04/2004 14:23:37)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (19/08/2010 10:34:40)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/06/2019 19:13:15)