logo
logo bip
Biuro Rady Miejskiej
Biuro Rady Miejskiej (BR)
Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina
parter (nowa część budynku), pok. nr 21 i 22.
tel. 61 8109 541
 

Pracownicy Referatu:
 
Piotr Sokołowski - Kierownik
Anita Ćwiklińska - Inspektor

 

Zadania Referatu:
 
Do zadań Biura Rady Miejskiej należy w szczególności:
 1. Zapewnienie obsługi administracyjnej i kancelaryjno-technicznej Rady i jej komisji, w tym w szczególności:
  1. protokołowanie przebiegu sesji Rady
  2. udostępnianie protokołów z ww. oraz uchwał Rady do publicznego wglądu.
 2. Prowadzenie sekretariatu Przewodniczącego Rady.
 3. Pomoc radnym w wypełnianiu ich mandatu.
 4. Ewidencja i przekazywanie według kompetencji interpelacji, wniosków, zapytań radnych, wniosków komisji Rady i przygotowywanie odpowiedzi na nie na zasadach określonych w § 49 Regulaminu Organizacyjnego Urzędu Miejskiego w Mosinie.
 5. Ewidencja i przekazywanie według kompetencji skarg i wniosków mieszkańców Gminy składanych na ręce Przewodniczącego Rady.
 6. Prowadzenie postępowań zmierzających do utworzenia osiedli i sołectw.
 7. Koordynacja i współudział w organizacji wyborów sołtysów i rad sołeckich oraz przewodniczących zarządów osiedli.
 8. Obsługa gminnych jednostek pomocniczych w zakresie tworzenia statutów i ich aktualizacji.

 

 

Formularze wniosków:

 • n.d.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (26/09/2015 22:56:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/09/2015 23:16:02)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/06/2019 19:02:06)