logo
logo bip
Koordynator ds. Obsługi Mediów (AS)
ul. Dworcowa 3; 62-050 Mosina
tel. 61 8109-553
 

Pracownicy Referatu:
 
Joanna Nowaczyk - Koordynator ds. Obsługi Mediów
 

Zadania Referatu:
 
Do zadań Koordynatora ds. Obsługi Mediów należy w szczególności:
 1. przygotowanie informacji dla prasy i innych mediów dotyczących Gminy i Urzędu Miejskiego w Mosinie; udzielanie pisemnych i ustnych odpowiedzi i wyjaśnień na zapytania przedstawicieli prasy i innych mediów;
 2. współpraca z kierownikami referatów i pacownikami merytorycznymi Urzędu Miejskiego w Mosinie oraz gminnych jednostek organizacyjnych w zakresie uzyskiwania i przygotowywania informacji z obszaru ich działalności;
 3. uczestnictwo w istotnych wydarzeniach na terenie Gminy;
 4. koordynacja kontaktów pracowników Urzędu Miejskiego w Mosinie i gminnych jednostek organizacyjnych z prasą i innymi mediami;
 5. redagowanie Informatora Mosińskiego ( bieżące informacje z działania Rady Miejskiej w Mosinie, Urzędu Miejskiego w Mosinie, Burmistrza Gminy Mosina, jednostek organizacyjnych i pomocniczych gminy Mosina;
 6. organizacja i przeprowadzanie konferencji prasowych;
 7. kierowanie redakcją i odpowiadanie za treść materiałów przez nią przygotowywanych (poprawność języka i brak wulgaryzacji);
 8. wykonywanie innych poleceń przełożonych.

 

Formularze wniosków:

 • n.d.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (26/09/2015 22:25:00)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/09/2015 22:30:48)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/06/2019 18:50:59)