logo
logo bip
Koordynator ds. Współpracy Międzyreferatowej (KWM)
Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina
I piętro (nowa część budynku), pok. nr 103
tel. 61 8109-554
 

Pracownicy Referatu:
 
Marlena Zaleśna-Tytyk - Koordynator ds. Współpracy Międzyreferatowej

 

Zadania Referatu:
 
Do zadań Koordynatora ds. Współpracy Międzyreferatowej należy w szczególności:
  1. Organizacja współpracy pomiędzy referatami, biurami, samodzielnymi stanowiskami.
  2. Wnioskowanie o powołanie zespołów zadaniowych dla rozwiązania spraw obejmujących więcej niż jeden referat.
  3. Usprawnienie i koordynacja procesów komunikacji wewnętrznej w Urzędzie.

 

Formularze wniosków:

  • n.d.
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (31/07/2019 01:07:31)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (31/07/2019 01:14:31)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (31/07/2019 01:14:31)