logo
logo bip
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
Pełnomocnik ds. Ochrony Informacji Niejawnych
I piętro (stara część budynku), pok. nr 130
Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina
tel. 61 8109-503
zb@mosina.pl
 

Pracownicy Referatu:

 
Krzysztof Kaczmarek - Kierownik
 

Zadania Referatu:
 
Do zadań Pełnomocnika ds. Ochrony Informacji Niejawnych należy w szczególności:
 1. prowadzenie na wniosek Burmistrza zwykłych postępowań sprawdzających,
  1. wypełnianie ankiety,
  2. sprawdzenie i badanie zgodności dokumentacji,
  3. występowanie do Agencji Bezpieczeństwa Wewnętrznego o sprawdzenie,
 2. opracowanie planów i instrukcji dotyczących ochrony informacji niejawnych,
 3. sprawowanie kontroli i nadzoru nad fizyczną ochroną obiektu,
 4. sprawowanie nadzoru nad pracą kancelarii dokumentów niejawnych,
  1. sprawdzenie wykonania zabezpieczeń pomieszczeń,
  2. wykonanie uzgodnień dotyczących zabezpieczeń,
 5. prowadzenie szkoleń i kontrola wykonania zadań z zakresu ochrony informacji niejawnych,
 6. wymiana informacji z właściwymi jednostkami i komórkami organizacyjnymi służb ochrony państwa.

 

Formularze wniosków:

 • n.d.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agata Lubowicka (19/08/2010 10:32:48)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (19/08/2010 10:32:58)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/06/2019 18:51:30)