logo
logo bip
Referat Działalności Gospodarczej i Ochrony Zdrowia
Referat Działalności Gospodarczej i Ochrony Zdrowia (GZ)
 
Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina
I piętro (stara część budynku), pok. nr 116.
 
tel. 61 8109-562
 
Pracownicy Referatu:
 
Barbara Lulka - Kierownik
Małgorzata Stańczak - Podinspektor
 
Zadania Referatu:
 
Do zadań Referatu Działalności Gospodarczej i Ochrony Zdrowia należy w szczególności:
 
1. Ewidencjonowanie działalności gospodarczej:
1) przygotowywanie druków;
2) przyjmowanie zgłoszeń i wydawanie zaświadczeń dotyczących działalności gospodarczej;
3) wydawanie decyzji o wykreśleniu wpisu i odmowie wpisu;
4) wydawanie zaświadczeń i informacji o zgłoszeniu działalności gospodarczej;
5) przekazywanie informacji do właściwego Naczelnika Urzędu Skarbowego, Urzędu Statystycznego, jednostki terenowej ZUS albo Centrali KRUS o zgłoszeniu działalności gospodarczej.
2. Prowadzenie spraw dotyczących udzielania licencji na transport drogowy i działalność taksówek osobowych:
1) załatwianie wniosków o wydawanie licencji;
2) wydawanie decyzji o wygaśnięciu licencji;
 
3. Prowadzenie spraw z zakresu wydawania zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych:
1) wydawanie zezwoleń na sprzedaż napojów alkoholowych;
2) wydawanie decyzji o cofnięciu i wygaśnięciu zezwoleń;
3) naliczanie opłat za korzystanie z zezwoleń;
4) wydawanie informacji o rozłożeniu na raty opłat za korzystanie z zezwoleń;
5) wydawanie zaświadczeń o dokonaniu wpłaty;
4. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony zdrowia:
1) organizowanie badań profilaktycznych;
2) prowadzenie zapisów na badania profilaktyczne;
3) organizowanie spotkań edukacyjnych, promujących zdrowie.
 
5. Współpraca z Ośrodkami Pomocy Społecznej i innymi instytucjami w zakresie realizacji ustawy o wychowaniu w trzeźwości i przeciwdziałaniu alkoholizmowi.
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Barbara Lulka
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Barbara Lulka (26/08/2004 12:15:17)
  • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (19/08/2010 08:32:30)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agata Lubowicka (19/08/2010 08:32:13)