logo
logo bip
Referat Geodezji i Nieruchomości
Referat Geodezji i Nieruchomości (GG)
Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina
I piętro (stara część budynku), pok. nr 125
tel. 61 8109-578
gg@mosina.pl
 

Pracownicy Referatu:
 
Piotr Sternal - Kierownik
Anna Sobkowiak - Inspektor
Rozalia Skrzypczak - Inspektor
Beata Tomczak-Taisner - Inspektor
Szymon Kędziora - Inspektor
 

Zadania Referatu:
 
 1. Przygotowywanie projektów uchwał oraz realizacja uchwał i zarządzeń związanych z przejmowaniem, nabywaniem i wykupem nieruchomości do gminnego zasobu nieruchomości.
 2. Prowadzenie spraw związanych z przetargowym i bezprzetargowym zbyciem nieruchomości, w tym organizacja i obsługa przetargów.
 3. Oddawanie nieruchomości w użytkowanie wieczyste, najem i dzierżawę.
 4. Oddawanie nieruchomości rolnych w dzierżawę.
 5. Prowadzenie Rejestru Mienia komunalnego w zakresie zbywania i nabywania nieruchomości.
 6. Ustalanie i aktualizacja opłat rocznych z tytułu użytkowania wieczystego.
 7. Prowadzenie postępowania administracyjnego w sprawie przekształcenia prawa użytkowania wieczystego w prawo własności oraz nabywanie tego prawa.
 8. Przygotowywanie wniosków o wywłaszczenie nieruchomości przeznaczonych na cele publiczne.
 9. Prowadzenie spraw związanych ze scalaniem nieruchomości.
 10. Regulacja stanu prawnego gruntów stanowiących drogi gminne.
 11. Przygotowywanie i realizacja umów dotyczących odszkodowań za grunty zajęte pod drogi gminne.
 12. Gospodarowanie gruntami rolnymi.
 13. Prowadzenie postępowań związanych z ustalaniem opłat adiacenckich.
 14. Prowadzenie postępowań związanych z ustaleniem opłaty planistycznej.
 15. Komunalizacja nieruchomości z mocy prawa i na wniosek Gminy.
 16. Wykonywanie prawa pierwokupu.
 17. Prowadzenie spraw we współpracy z kancelarią prawną o zasiedzenie nieruchomości.
 18. Prowadzenie postępowań o podział nieruchomości i udzielanie informacji o możliwościach i trybie podziału nieruchomości.
 19. Prowadzenie postępowań o rozgraniczenie nieruchomości.
 20. Prowadzenie spraw dotyczących nazewnictwa ulic i placów.
 21. Prowadzenie spraw dotyczących oznaczania nieruchomości numerami porządkowymi.
 22. Planowanie środków budżetowych na opracowania geodezyjne związane z gospodarką nieruchomościami.
 23. Nadzór nad pracami geodezyjnymi zleconymi przez Gminę.
 24. Opracowywanie strategii, planów i programów, za które Gmina jest odpowiedzialna, w zakresie działalności Referatu.

 

Formularze wniosków:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (16/09/2015 22:28:04)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (16/09/2015 22:59:08)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/06/2019 17:54:59)