logo
logo bip

Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy (IK)
pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina
Parter (nowa część budynku), pok. 16, 17, 18 i 19
tel. 61 8109-530
ik@mosina.pl


Pracownicy Referatu:

  - Kierownik
Joanna Pawlicka - Zastępca kierownika
Agnieszka Grabarczyk - Inspektor
Małgorzata Piotrowska - Inspektor
Hanna Woźnikiewicz - Inspektor
Bartosz Taisner - Inspektor
Daniel Schoenradt - Podinspektor

 

Zadania Referatu:

 1. Planowanie pełnej infrastruktury dla Gminy;
 2. Współpraca w zakresie eksploatacji z właścicielami mediów;
 3. Organizowanie procesu inwestycyjnego dla inwestycji i remontów prowadzonych przez Gminę w zakresie budowy, przebudowy i remontów dróg i ulic, sieci wodociągowej, energii elektrycznej, kanalizacji sanitarnej i deszczowej, oczyszczania ścieków, budowy i remontów obiektów oświatowych, oraz innych obiektów użyteczności publicznej będących własnością Gminy, w tym:

 1. programowanie
 2. organizowanie przetargów
 3. współpraca z projektantami
 4. przygotowywanie umów
 5. nadzór nad wykonawstwem
 6. organizacja odbioru i przekazanie do eksploatacji.
 1. Współdziałanie z gminnymi jednostkami organizacyjnymi w zakresie prowadzonych przez nie remontów i inwestycji;
 2. Budowa dróg i ulic wraz z znakowaniem poziomym i pionowy.
 3. Prowadzenie spraw w zakresie organizacji ruchu drogowego.
 4. Współpraca z Policją oraz zarządami dróg powiatowych i wojewódzkich.
 5. Realizacja zadań inwestycyjnych wynikających z udziału Gminy w Spółce AQUANET S.A. w Poznaniu.
 6. Uzgadnianie wszystkich programów inwestycyjnych oraz projektów, które mają być realizowane na terenie Gminy, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
 7. Koordynowanie inwestycji realizowanych przez Gminę i jej jednostki organizacyjne oraz innych inwestorów.
 8. Uzgadnianie prac inwestycyjnych z referatem Planowania Przestrzennego i Budownictwa w zakresie zieleni publicznej.
 9. Nadzór merytoryczny nad wydatkami ponoszonymi przez jednostki pomocnicze w ramach Funduszu Sołeckiego w zakresie wydatków inwestycyjnych.
 10. Opracowywanie strategii, planów i programów, za które Gmina jest odpowiedzialna, w zakresie działalności Referatu.


Formularze wniosków:

 • n.d.

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (06/01/2004 13:49:23)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (19/08/2010 09:20:33)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (26/07/2019 14:15:44)