logo
logo bip
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa (OŚ)
Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina
Parter (stara część budynku), pok. nr 11, 12 i 13
tel. 61 8109-545
os@mosina.pl
 

Pracownicy Referatu:
 
Dominika Grząślewicz-Gabler - Kierownik
Krystyna Panek - Inspektor
Katarzyna Ochocka-Kasprzyk - Podinspektor
Martyna Tonińska - Podinspektor
Natalia Rynkowska - Podinspektor
Danuta Sobańska - Podinspektor
Michał Dudziak - Architekt Zieleni Miejskiej
Monika Czaińska - Podinspektor
 

Zadania Referatu:
 
Do zadań Referatu Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa należy w szczególności:
 1. Współdziałanie z instytucjami zajmującymi się rolnictwem.
 2. Uczestnictwo w przeprowadzeniu spisu rolnego.
 3. Opiniowanie rekultywacji.
 4. Organizacja, nadzór i kontrola zieleni na terenie Gminy, w tym Utrzymanie zieleni w pasach drogowych dróg na terenach Gminy.
 5. Koordynacja całokształtu działań związanych z ochroną przyrody, w tym współpraca z organami ochrony przyrody.
 6. Współpraca z jednostkami organizacyjnymi Lasów Państwowych.
 7. Przygotowywanie zezwoleń na usunięcie drzew i/lub krzewów z terenu nieruchomości, opiniowanie wniosków w tych sprawach.
 8. Prowadzenie spraw z zakresu ochrony środowiska, ochrony przyrody i gospodarki wodnej.
 9. Prowadzenie spraw z zakresu gospodarki odpadami.
 10. Prowadzenie postępowań dotyczących oceny oddziaływania na środowisko planowanych przedsięwzięć, wydawanie decyzji środowiskowych.
 11. Prowadzenie wykazu danych o dokumentach zawierających informację o środowisku oraz udostępnianie ich obywatelom,
 12. Przyjmowanie i przekazywanie informacji właściwym służbom o zachorowaniu zwierząt na chorobę zakaźną i nadzór działań profilaktycznych w tym zakresie.
 13. Prowadzenie spraw z zakresu łowiectwa i ochrony zwierzyny łownej.
 14. Nadzór nad funkcjonowaniem przytuliska oraz zapewnienie odłowu zwierząt bezdomnych i dzikich, zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawnymi.
 15. Utrzymywanie czystości, porządku i estetyki na terenie Gminy.
 16. Prowadzenie kontroli w zakresie przestrzegania przepisów związanych z utrzymaniem porządku i czystości w Gminie, ochroną przyrody na terenie Gminy
 17. Współpraca ze Związkiem Międzygminnym Centrum Zagospodarowywania Odpadów SELEKT.
 18. Opracowywanie strategii, planów i programów, za które Gmina jest odpowiedzialna, w zakresie działalności Referatu.
 19. Prowadzenie prac nad inwentaryzacją zasobów przyrody oraz prowadzenie wymaganych rejestrów, w tym zakresie.
 20. Wnioskowanie o ustanowienie form ochrony przyrody.


Formularze wniosków:

Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (06/01/2004 14:19:44)
 • zaakceptowanie treści informacji: Agata Lubowicka (19/08/2010 09:28:50)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/06/2019 18:12:33)