logo
logo bip
Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi (BZPE)
Pl. 20 Października 1; 62-050 Mosina
Parter (nowa część budynku), pok. nr 25
tel. 618-109-537
bzpe@mosina.pl
 

Pracownicy Referatu:
 
Katarzyna Lewandowska - Kierownik
Magdalena Salewicz - p.o. Kierownik
Agnieszka Gruszczyńska - Podinspektor
Katarzyna Suchocka - Inspektor
 

Zadania Referatu:
 
Do zadań Referatu Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi należy w szczególności:
 1. Opracowywanie wniosków o dofinansowanie, dotacje i pożyczki z funduszy ochrony środowiska, Unii Europejskiej i innych źródeł zewnętrznych;
 2. Pozyskiwanie środków z funduszy Unii Europejskiej i innych funduszy na zadania realizowane przez Gminę, w tym:
  1. pozyskiwanie i zarządzanie informacją o zewnętrznych źródłach finansowania dla przedsięwzięć i projektów,
  2. opracowywanie analiz uzasadniających możliwości formalne, techniczne i ekonomiczne realizacji projektów,
  3. koordynowanie działań służących pozyskiwaniu funduszy zewnętrznych w ramach współpracy z Zespołami Projektowymi powoływanymi doraźnie na potrzeby określonych projektów,
  4. przygotowywanie wniosków aplikujących o środki pozabudżetowe,
  5. koordynowanie działań związanych z przygotowywaniem i realizacją projektów,
  6. monitorowanie, raportowanie i rozliczanie zadań realizowanych ze środków pozabudżetowych.
 3. Pozyskiwanie partnerów zewnętrznych do realizacji projektów;
 4. Prowadzenie działań promocyjnych związanych z realizowanymi projektami;
 5. Monitorowanie zmian w prawie wspólnotowym i jego wpływu na prawo lokalne, a także bieżąca analiza i monitoring aktualnych wersji najważniejszych dokumentów programowych i strategicznych Gminy.

 

Formularze wniosków:

 • n.d.
Osoba odpowiedzialna za:
 • wytworzenie informacji: Bartosz Dmochowski
 • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Bartosz Dmochowski (10/07/2015 14:05:18)
 • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/07/2015 14:09:14)
 • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (17/06/2019 19:09:24)