logo
logo bip
Organy oraz osoby sprawujące funkcje
  Władze Gminy:
Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1. Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
2. Tomasz Łukowiak
Zastępca Burmistrza Gminy Mosina I
3. Adam Ejchorst Zastępca Burmistrza Gminy Mosina II
4. Marlena Zaleśna-Tytyk
Sekretarz Gminy Mosina
 
Biuro Obsługi Interesantów:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1. Danuta Wojciechowska
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
2. Hanna Barcz 
Podinspektor ds. obsługi interesantów
 
Referat Finansowo - Budżetowy:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1. Maria Borowiak
Skarbnik Gminy Mosina
2. Agnieszka Chełminiak
Zastępca Skarbnika Gminy Mosina
3. Żaneta Biała
Inspektor ds. księgowości syntetycznej
4. Katarzyna Marcinkowska
Inspektor ds. księgowości syntetycznej
5. Monika Smelkowska-Kaczmarek
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
6. Iwona Dubert
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
7. Honorata Przybylska
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
8. Joanna Jarecka
Inspektor ds. płac i podatków
9. Renata Pawlikowska
Inspektor ds. podatków i opłat
10. Mirosława Walasiak
Inspektor ds. księgowości analitycznej
11. Joanna Jerzyńska
Inspektor ds. księgowości budżetowej
12. Magdalena Batura
Inspektor ds. księgowości podatkowej
13. Ewelina Waligórska
Inspektor ds. księgowości, pożytku publicznego i pomocy publicznej
14. Agnieszka Buśko
(w zastępstwie: Marzanna Szymańska)
Podinspektor ds. wymiaru i księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
15. Ewa Kowalewska
Podinspektor ds. księgowości podatkowej
 
Referat Organizacyjny:
Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1. Monika Kujawska
Kierownik
2. Agnieszka Fajfer
Inspektor ds. organizacyjnych
3. Halina Kałmucka
Inspektor ds. organizacyjnych
4. Magdalena Nowak
Pomoc administracyjna
5. Tadeusz Waliszak
Rzemieślnik specjalista
6. Iwona Jurczyk
Robotnik gospodarczy
7. Anita Tuliszka
Robotnik gospodarczy
8. Justyna Rosić
Sekretarka
9. Magdalena Paluch
Pomoc administracyjna
 
Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1. Joanna Pawlicka
Kierownik
2. Daniel Schoenradt
Zastępca Kierownika
3. Agnieszka Grabarczyk
Inspektor ds. inwestycji
4. Małgorzata Piotrowska
Inspektor ds. inwestycji drogowych
5. Hanna Woźnikiewicz
Inspektor ds. inwestycji
6. Bartosz Taisner
Inspektor ds. inwestycji gminnych
7. Małgorzata Winiecka
Inspektor ds. inwestycji gminnych
 
Biuro Zamówień Publicznych:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1. Agnieszka Kasprzyk
Inspektor
2. Magdalena Rembalska
Inspektor
 
Referat Mienia Komunalnego:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1. Anna Pawlicka-Różańska
Kierownik
2. Agata Wencel - Socha
Zastępca Kierownika
3. Grzegorz Suszczyński
Inspektor ds. utrzymania dróg
4. Klaudia Maćkowiak
(w zastępstwie: Anna Pietruszyńska)
Inspektor ds. zarządzania drogami
5. Katarzyna Frydrychowicz
Inspektor ds. mienia komunalnego
6. Sylwia Bartnikowska
Podinspektor ds. transportu i utrzymania mienia komunalnego
7. Bartosz Twers
Podinspektor ds. utrzymania mienia
 
Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1. Katarzyna Lewandowska
Kierownik
2. Katarzyna Suchocka
Inspektor ds. zarządzania projektami i funduszami zewnętrznymi
3. Agnieszka Gruszczyńska
(w zastępstwie: Jakub Modrzyński)
Podinspektor ds. zarządzania projektami i funduszami zewnętrznymi
 
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa:

Imię i Nazwisko
Stanowisko 
1. Miłosz Sura
Zastępca Kierownika
2. Renata Burda
Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa
3. Marcin Matysiak
Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa
4. Justyna Piosik-Zawiślak
Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa
5. Hanna Bober
(w zastępstwie: Stanisław Chrust)
Podinspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa 
6. Bartosz Demski
Pomoc administracyjna
 
Referat Geodezji i Nieruchomości:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1. Piotr Sternal
Kierownik
2. Anna Sobkowiak
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
3. Rozalia Skrzypczak
(w zastępstwie: Szymon Kędziora)
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
4. Beata Tomczak-Taisner
Inspektor ds. podziału nieruchomości
 
Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej:
Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1. Małgorzata Pietrzak-Doruch Kierownik
2. Monika Kuciak
Podinspektor ds. działalności gospodarczej i ewidencji ludności
3. Małgorzata Stańczak
Inspektor ds. spraw obywatelskich i działalności gospodarczej
4. Agata Turkiewicz
Inspektor ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej
 
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:
Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1. Dominika Grząślewicz-Gabler
Kierownik
2.
Zastępca Kierownika
3. Krystyna Panek
Inspektor ds. ochrony środowiska
4. Katarzyna Ochocka-Kasprzyk
Podinspektor ds. ochrony środowiska
5. Natalia Rynkowska
Podinspektor ds. ochrony środowiska
6. Danuta Sobańska
(w zastępstwie: Monika Czaińska)
Inspektor ds. ochrony środowiska
7. Michał Dudziak
Inspektor ds. architektury zieleni miejskiej
8. Martyna Tonińska
Inspektor ds. ochrony środowiska
9. Izabela Baranowska
Inspektor ds. ochrony środowiska

Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1. Anna Balcerek-Kałek
Kierownik
2. Marlena Chmielewska
Zastępca Kierownika
3. Lidia Baraniak
Inspektor ds. oświaty, promocji, kultury i sportu
4. Anna Wojnowska
Inspektor ds. oświaty, promocji, kultury i sportu
5. Katarzyna Leszczyńska
(w zastępstwie Paulina Ludwiczak)
Inspektor ds. promocji, kultury i sportu
6. Agata Lubowicka
Inspektor ds. promocji, kultury i sportu
 Gminne Centrum Informacji:
7. Karolina Adamczyk-Pięta Inspektor - Koordynator
8. Beata Tomczak Pomoc administracyjna
9. Aneta Litke
Pomoc administracyjna

Referat Zarządzania Bezpieczeństwem/Pełnomocnik ds. informacji niejawnych:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1. Krzysztof Kaczmarek
Kierownik
 
Urząd Stanu Cywilnego:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1. Marzena Obst
Kierownik
2. Alicja Sroka
Zastępca Kierownika
 
Biuro Rady Miejskiej:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1. Piotr Sokołowski
Kierownik
2. Anita Ćwiklińska
Inspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

 Biuro obsługi prawnej:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1. Zygmunt Kmiecik
Radca prawny
2. Elżbieta Napierała - Kęsy
Radca prawny

Zespół Informatyków:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1. Bartosz Dmochowski
Kierownik
2. Dominik Wiktorowski
Inspektor ds. informatyzacji

Inspektor Ochrony Danych:
Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1. Bartosz Dmochowski
Inspektor Ochrony Danych

Audytor Wewnętrzny:
Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1. Justyna Kaczmarczyk
Audytor wewnętrzny

Koordynator ds. Obsługi Mediów:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1. Joanna Nowaczyk
Koordynator ds. Obsługi Mediów
 
Straż Miejska:
Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
001. Jarosław Dobicki
Komendant Straży Miejskiej
002. Włodzimierz Głuchy
Starszy Inspektor Straży Miejskiej
003. Mikołaj Zyk
Młodszy Inspektor Straży Miejskiej
004. Damian Pietruszewski
Inspektor Straży Miejskiej
005. Rafał Filipowicz
Strażnik Straży Miejskiej 
006. Jakub Skibiński
Strażnik Straży Miejskiej
007. Julia Myślicka Młodszy Strażnik Straży Miejskiej
008. Grażyna Cichocka
Młodszy Inspektor Straży Miejskiej
009. Michał Salamon  
Strażnik Straży Miejskiej
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Agnieszka Fajfer
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Fajfer (10/07/2013 10:31:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/07/2013 11:32:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (17/10/2019 07:42:06)