logo
logo bip
Organy oraz osoby sprawujące funkcje
  Władze Gminy:
Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Przemysław Mieloch
Burmistrz Gminy Mosina
2.     
Z-ca Burmistrza Gminy Mosina
4.      Julia Olejniczak - Kowalska
Sekretarz Gminy Mosina
 
Biuro Obsługi Interesantów:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Danuta Wojciechowska
Kierownik Biura Obsługi Interesanta
2.      Hanna Barcz 
Podinspektor ds. obsługi interesantów
 
Referat Finansowo - Budżetowy:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Maria Borowiak
Skarbnik Gminy Mosina
2.      Agnieszka Chełminiak
Z-ca Skarbnika Gminy Mosina
3.      Żaneta Biała
Inspektor ds. księgowości syntetycznej
4.      Katarzyna Marcinkowska
Inspektor ds. księgowości syntetycznej
5.      Monika Smelkowska-Kaczmarek
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
6.      Iwona Dubert
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
7.      Honorata Przybylska
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
8.      Joanna Jarecka
Inspektor ds. płac i podatków
9.      Anna Sobkowiak
Inspektor ds. księgowości podatkowej
10.    Renata Pawlikowska
Inspektor ds. podatków i opłat
11.    Mirosława Walasiak
Inspektor ds. księgowości analitycznej
12.    Joanna Jerzyńska
Pomoc administracyjna
13.    Magdalena Batura
Inspektor ds. księgowości podatkowej
14.    Ewelina Waligórska
Inspektor ds. księgowości, pożytku publicznego i pomocy publicznej
15.    Agnieszka Buśko
Podinspektor  ds. wymiaru i księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
16.    Marzanna Szymańska
Podinspektor ds wymiaru i księgowości opłat za gospodarowanie odpadami komunalnymi
17.    Ewa Kowalewska
Podinspektor ds. księgowości podatkowej
 
Referat Organizacyjny:
Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.    Agnieszka Fajfer
Inspektor
2.    Halina Kałmucka
Podinspektor ds. obsługi sekretariatu
3.    Magdalena Nowak
Pomoc administracyjna
4.    Tadeusz Waliszak
Rzemieślnik specjalista
5.    Iwona Jurczyk
Robotnik gospodarczy
6.    Anita Tuliszka
Robotnik gospodarczy
7.    Justyna Rosić
Pomoc administracyjna
 
Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Wojciech Górny
Kierownik
2.      Agnieszka Grabarczyk
Inspektor ds. inwestycji
3.      Małgorzata Piotrowska
Inspektor ds. inwestycji drogowych
4.      Maciej Ciesielski 
Inspektor ds. inwestycji gminnych
5.      Hanna Woźnikiewicz
Inspektor ds. inwestycji
6.      Bartosz Taisner
Podinspektor ds. inwestycji gminnych
7.      Daniel Schoenradt
Podinspektor ds. inwestycji drogowych
 
Biuro Zamówień Publicznych:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Agnieszka Kasprzyk
Inspektor
2.      Magdalena Rembalska
Inspektor
 
Referat Mienia Komunalnego:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Joanna Pawlicka
Kierownik
2.      Agata Wencel - Socha
Inspektor
3.      Leszek Najderek
Podinspektor ds. dróg
4.      Anna Pawlicka - Różańska
Inspektor ds. utrzymania dróg
5.      Klaudia Maćkowiak
Podinspektor ds. zarządzania drogami
6.      Katarzyna Frydrychowicz
Inspektor
7.      Sylwia Bartnikowska
Podinspektor ds. transportu i utrzymania mienia komunalnego
 
Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Katarzyna Lewandowska Kierownik
2.      Magdalena Salewicz Inspektor
3.      Agnieszka Gruszczyńska
(w zastępstwie: Katarzyna Suchocka)
Podinspektor
 
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa:

Imię i Nazwisko
Stanowisko 
1.    Michalina Szeliga
Kierownik
2.    Anna Prądzyńska
Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa
3.    Marcin Matysiak
Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa
4.    Justyna Piosik-Zawiślak
Podinspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa
5.    Hanna Bober
Podinspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa 
6.    Stanisław Chrust
Pomoc administracyjna
 
Referat Geodezji i Nieruchomości:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Piotr Sternal
Kierownik
2.      Anna Sobkowiak
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
3.      Rozalia Skrzypczak
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
4.      Beata Tomczak-Taisner
Inspektor ds. podziału nieruchomości
 
Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej:
Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Małgorzata Pietrzak-Doruch Kierownik
2.      Barbara Lulka
Inspektor ds. działalności gospodarczej i ewidencji ludności
3.      Maria Górna
Inspektor ds. dowodów osobistych
4.      Małgorzata Stańczak
Inspektor ds. działalności gospodarczej i ewidencji ludności
5.      Agata Turkiewicz
Podinspektor ds. ewidencji ludności i działalności gospodarczej
 
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:
Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Dominika Grząślewicz-Gabler
Kierownik
2.      Krystyna Panek
Inspektor ds. ochrony środowiska
3.      Katarzyna Ochocka-Kasprzyk
(w zastępstwie: Martyna Tonińska)
Podinspektor ds. ochrony środowiska
4.      Natalia Rynkowska
Podinspektor ds. ochrony środowisk
5.      Danuta Sobańska
Podinspektor ds. ochrony środowiska
6.      Anita Ćwiklińska
Podinspektor ds. ochrony środowiska
7.      Michał Dudziak
Architekt Zieleni Miejskiej
8.     Wojciech Kubiak
Podinspektor

Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Anna Balcerek-Kałek
Kierownik
2.      Marlena Chmielewska
Z-ca Kierownika
2.      Lidia Baraniak
Inspektor ds. oświaty, promocji, kultury i sportu
3.      Anna Wojnowska
Inspektor ds. oświaty, promocji, kultury i sportu
4.      Katarzyna Leszczyńska
Inspektor ds. promocji, kultury i sportu
5.      Agata Lubowicka
Inspektor
 Gminne Centrum Informacji:
6.      Karolina Adamczyk-Pięta  Inspektor - Koordynator
7.      Beata Tomczak  Pomoc administracyjna

Referat Zarządzania Bezpieczeństwem/Pełnomocnik ds. informacji niejawnych:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Krzysztof Kaczmarek
Kierownik
 
Urząd Stanu Cywilnego:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.    Marzena Obst
Kierownik
2.    Alicja Sroka
Z-ca Kierownika
 
Biuro Rady Miejskiej:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.    Piotr Sokołowski
Kierownik
2.    Monika Kujawska
Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

 Biuro obsługi prawnej:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.    Zygmunt Kmiecik
Radca prawny
2.    Elżbieta Napierała - Kęsy
Radca prawny

Zespół Informatyków/Administrator Bezpieczeństwa Informacji:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.    Bartosz Dmochowski
Kierownik
2.    Dominik Wiktorowski
Inspektor ds. informatyzacji

Audytor Wewnętrzny:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.    Justyna Kaczmarczyk
Audytor wewnętrzny

Koordynator ds. Obsługi Mediów:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.    Joanna Nowaczyk
Koordynator ds. Obsługi Mediów

Straż Miejska:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
001. Jarosław Dobicki
Komendant Straży Miejskiej
003. Włodzimierz Głuchy
Starszy Inspektor Straży Miejskiej
004. Damian Pietruszewski
Młodszy Inspektor Straży Miejskiej
005. Rafał Filipowicz
Strażnik Straży Miejskiej 
006. Jakub Skibiński
Aplikant Straży Miejskiej
007. Julia Myślicka Aplikant Straży Miejskiej
009. Grażyna Cichocka
Młodszy Inspektor Straży Miejskiej
10.   Andrzej Woźniak
Pomoc administracyjna
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Agnieszka Fajfer
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Fajfer (10/07/2013 10:31:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/07/2013 11:32:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Bartosz Dmochowski (21/11/2018 16:22:09)