logo
logo bip
Organy oraz osoby sprawujące funkcje
  Władze Gminy:
Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Jerzy Ryś
Burmistrz
2.      Przemysław Mieloch
Z-ca Burmistrza
4.      Julia Olejniczak - Kowalska
Sekretarz
 
Biuro Obsługi Interesantów:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Danuta Wojciechowska
Kierownik
2.      Hanna Barcz 
Podinspektor ds. obsługi interesantów
 
Referat Finansowo - Budżetowy:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Maria Borowiak
Skarbnik
2.      Agnieszka Chełminiak
Z-ca Skarbnika
3.      Żaneta Biała
Inspektor ds. księgowości syntetycznej
4.      Katarzyna Marcinkowska
Inspektor ds. księgowości syntetycznej
5.      Monika Smelkowska-Kaczmarek
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
6.      Iwona Dubert
Inspektor ds. wymiaru podatków i opłat
7.      Honorata Przybylska
Podinspektor ds. wymiaru podatków i opłat
8.      Joanna Jarecka
Inspektor ds. płac i podatków
9.      Anna Sobkowiak
Pomoc administracyjna
10.    Renata Pawlikowska
Inspektor ds. podatków i opłat
11.    Mirosława Walasiak
Inspektor ds. księgowości analitycznej
12.    Zofia Michalak
Inspektor ds. księgowości podatkowej
13.    Magdalena Batura
Inspektor ds. księgowości podatkowej
14.    Ewelina Waligórska
Inspektor ds. księgowości, pożytku publicznego i pomocy publicznej
15.    Agnieszka Buśko
Podinspektor  ds. wymiaru i księgowości opłaty za gospodarowanie odpadami komunalnymi
 
Referat Organizacyjny:
Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.    Agnieszka Fajfer
Inspektor ds. organizacyjnych
2.    Halina Kałmucka
Podinspektor ds. obsługi sekretariatu
3.    Magdalena Nowak
Pomoc administracyjna
4.    Tadeusz Waliszak
Rzemieślnik specjalista
5.    Iwona Jurczyk
Robotnik gospodarczy
6.    Anita Tuliszka
Robotnik gospodarczy
7.    Justyna Rosić
Pomoc administracyjna
 
Referat Inwestycji i Rozwoju Gminy:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Wojciech Górny
Kierownik
2.      Agnieszka Grabarczyk
Inspektor ds. inwestycji
3.      Małgorzata Piotrowska
Inspektor ds. inwestycji drogowych
4.      Maciej Ciesielski 
Inspektor ds. inwestycji gminnych
5.      Hanna Woźnikiewicz
Inspektor ds. inwestycji
6.      Bartosz Taisner
 Podinspektor
 
Biuro Zamówień Publicznych:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Agnieszka Kasprzyk
Inspektor
2.      Magdalena Rembalska
Inspektor
 
Referat Mienia Komunalnego:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Joanna Pawlicka
Kierownik
2.      Agata Wencel - Socha
Inspektor
3.      Leszek Najderek
Podinspektor ds. dróg
4.      Anna Pawlicka - Różańska
Inspektor ds. utrzymania dróg
5.      Klaudia Kołodziejczak
Podinspektor ds. zarządzania drogami
6.      Katarzyna Frydrychowicz
Inspektor
 
Referat Zarządzania Projektami i Funduszami Europejskimi:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Katarzyna Lewandowska Kierownik
2.      Magdalena Salewicz Inspektor
3.      Agnieszka Gruszczyńska
Podinspektor
 
Referat Planowania Przestrzennego i Budownictwa:

Imię i Nazwisko
Stanowisko 
1.    Michalina Szeliga
Kierownik
2.    Anna Prądzyńska
Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa
3.    Marcin Matysiak
Inspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa
4.    Justyna Piosik
Podinspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa
5.    Hanna Bober
Podinspektor ds. planowania przestrzennego i budownictwa 
6.    Stanisław Chrust
Pomoc administracyjna
 
Referat Geodezji i Nieruchomości:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Piotr Sternal
Kierownik
2.      Anna Sobkowiak
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
3.      Rozalia Skrzypczak
Inspektor ds. gospodarki nieruchomościami
4.      Beata Tomczak-Taisner
Inspektor ds. podziału nieruchomości
 
Referat Spraw Obywatelskich i Działalności Gospodarczej:
Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Ewa Kula
Kierownik
2.      Barbara Lulka
Inspektor ds. działalności gospodarczej i ewidencji ludności
2.      Maria Górna
Inspektor ds. dowodów osobistych
4.      Małgorzata Stańczak
Inspektor ds. działalności gospodarczej i ewidencji ludności
3.      Małgorzata Pietrzak-Doruch
Inspektor ds. ewidencji ludności
 
Referat Ochrony Środowiska, Rolnictwa i Leśnictwa:
Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Dominika Grząślewicz-Gabler
Kierownik
2.      Krystyna Panek
Inspektor ds. ochrony środowiska
3.      Katarzyna Ochocka
(w zastępstwie: Martyna Tonińska)
Podinspektor ds. ochrony środowiska
 4.     Natalia Rynkowska
(w zastępstwie: Danuta Sobańska)
Podinspektor ds. ochrony środowiska
 5.    Anita Ćwiklińska
Podinspektor ds. ochrony środowiska
 6.    Michał Dudziak
Architekt Zieleni Miejskiej

Referat Oświaty, Promocji, Kultury i Sportu:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Anna Balcerek-Kałek
Kierownik
2.      Marlena Chmielewska
Z-ca Kierownika
2.      Lidia Baraniak
Inspektor ds. oświaty, promocji, kultury i sportu
3.      Anna Wojnowska
Inspektor ds. oświaty, promocji, kultury i sportu
4.      Katarzyna Leszczyńska
Inspektor ds. promocji, kultury i sportu
 Gminne Centrum Informacji:
5.      Karolina Adamczyk-Pięta  Inspektor - Koordynator
6.      Agata Lubowicka  Inspektor
7.      Beata Tomczak  Pomoc administracyjna

Referat Zarządzania Bezpieczeństwem/Pełnomocnik ds. informacji niejawnych:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.      Krzysztof Kaczmarek
Kierownik
 
Urząd Stanu Cywilnego:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.    Marzena Obst
Kierownik
2.    Alicja Sroka
Z-ca Kierownika
 
Biuro Rady Miejskiej:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.    Piotr Sokołowski
Kierownik
2.    Monika Kujawska
Podinspektor ds. obsługi Rady Miejskiej

 Biuro obsługi prawnej:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.    Zygmunt Kmiecik
Radca prawny

Zespół Informatyków/Administrator Bezpieczeństwa Informacji:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.    Bartosz Dmochowski
Kierownik

Audytor Wewnętrzny:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.    Justyna Kaczmarczyk
Audytor wewnętrzny

  Koordynator ds. Obsługi Mediów:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
1.    Joanna Nowaczyk
Asystent ds. Obsługi Mediów

Straż Miejska:

Imię i Nazwisko
Stanowisko służbowe
001. Andrzej Woźniak
Komendant Straży Miejskiej
002. Mirosław Przynoga
Starszy Inspektor Straży Miejskiej
003. Włodzimierz Głuchy
Starszy Inspektor Straży Miejskiej
004. Dariusz Żurawski
Młodszy Specjalista Straży Miejskiej
005. Mariusz Szczukocki
Młodszy Specjalista Straży Miejskiej  
007. Stefan Silski
Z-ca Komendanta Straży Miejskiej
008. Wojciech Kubiak
Młodszy Inspektor Straży Miejskiej
009. Grażyna Cichocka
Młodszy Specjalista Straży Miejskiej  
10. Julia Myślicka
Referent ds. obsługi monitoringu
 
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Agnieszka Fajfer
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Agnieszka Fajfer (10/07/2013 10:31:01)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (10/07/2013 11:32:53)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Agnieszka Fajfer (10/08/2017 10:55:20)