logo
logo bip
Organy oraz osoby sprawujące funkcje
Organ uchwałodawczy: Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 1 w Mosinie
Organ wykonawczy: Zarząd Osiedla Nr 1 w Mosinie:
1. Wojciech Olszewski - Przewodniczący
2. Małgorzata Bartnik
3. Wanda Gąsiorowska
4. Czesław Przybyła
5. Marcin Roszyk
6. Krzysztof Soboń
7. Czesław Tomczak
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (24/12/2013 07:41:52)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (26/04/2012 08:56:16)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (10/11/2015 09:19:56)