logo
logo bip
Organy oraz osoby sprawujące funkcje
Organ uchwałodawczy: Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mosinie
Organ wykonawczy: Zarząd Osiedla Nr 2 w Mosinie:
1. Jolanta Szymczak - Przewodnicząca
2. Agnieszka Kaczmarek
3. Agnieszka Paczyńska
4. Elżbieta Salomończyk
5. Tomasz Stube
6. Stefan Thiele
7. Jacek Weiss
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (15/06/2007 09:18:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (07/06/2011 10:09:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (22/09/2016 07:29:35)