logo
logo bip
Organy oraz osoby sprawujące funkcje
Organ uchwałodawczy: Ogólne Zebranie Mieszkańców Osiedla Nr 2 w Mosinie
Organ wykonawczy: Zarząd Osiedla Nr 2 w Mosinie:
1. Renata Kubala - Przewodnicząca
2. Czesław Andrzejczak
3. Izabela Demska
4. Mikołaj Demski
5. Ewa Jaworska
6. Paweł Marcinkowski
7. Edyta Walkowiak
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (15/06/2007 09:18:28)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (07/06/2011 10:09:40)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (07/06/2019 10:45:14)