logo
logo bip
Organy oraz osoby sprawujące funkcje
Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Krzysztof Kłak
Rada Sołecka:
1. Marzenna Karwowska
2. Grzegorz Kosmalski
3. Sławomir Łasiński
4. Halina Stelmaszyk
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (24/01/2006 14:06:20)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (07/06/2011 10:08:54)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (18/04/2016 11:27:05)