logo
logo bip
Organy oraz osoby sprawujące funkcje
Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Maria Błaszyk
Rada Sołecka:
1. Maria Częścik
2. Paweł Kaczmarek
3. Joanna Kubisa
4. Łukasz Silski
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (26/01/2006 09:35:51)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/05/2011 13:17:48)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (18/04/2016 11:30:19)