logo
logo bip
Organy oraz osoby sprawujące funkcje
Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Adam Monikowski
Rada Sołecka:
1. Katarzyna Biedermann
2. Sławomir Kamyszek
3. Róża Pieczulis
4. Lidia Poniży
5. Justyna Raszewska
6. Wiesława Renn
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (26/01/2006 12:10:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/05/2011 13:17:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Piotr Sokołowski (17/05/2019 07:36:05)