logo
logo bip
Organy oraz osoby sprawujące funkcje
Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Elżbieta Jarecka
Rada Sołecka:
1. Stanisław Barć
2. Józefa Kurkowiak
3. Tomasz Nowicki
4. Jakub Pijacki
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (26/01/2006 12:10:47)
  • zaakceptowanie treści informacji: Bartosz Dmochowski (12/05/2011 13:17:55)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (18/04/2016 11:31:59)