logo
logo bip
Organy oraz osoby sprawujące funkcje
Organ uchwałodawczy: Zebranie Wiejskie
Organ wykonawczy: Sołtys - Erazm Walkowiak
Rada Sołecka:
1. Sławomir Barański
2. Magdalena Chrastek
3. Zofia Poszytek
4. Jacek Ptaszyński
Osoba odpowiedzialna za:
  • wytworzenie informacji: Piotr Sokołowski
  • wprowadzenie informacji do podstrony BIP: Piotr Sokołowski (26/01/2006 12:46:50)
  • zaakceptowanie treści informacji: Danuta Wojciechowska (27/05/2011 12:15:21)
  • ostatnią zmianę treści wiadomości: Monika Kujawska (18/04/2016 11:35:38)